Hoạt động kiểm tra 2 trang 43 GDQP 10 KNTT

Quân nhân bắt buộc phải gọi phải gọi nhau bằng “đồng chí” và xưng “tôi” tất cả các thời gian trong ngày, như vậy có đúng điều lệnh không?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang 43, SGK GDQP&AN 10)

Quân nhân bắt buộc phải gọi phải gọi nhau bằng “đồng chí” và xưng “tôi” tất cả các thời gian trong ngày, như vậy có đúng điều lệnh không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu qua các chương chình như chúng tôi là chiến sĩ, sao nhập ngũ… để xem cách sinh hoạt cuộc sống thường ngày của quân nhân là như nào rồi đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

Không đúng điều lệnh. Vì quân nhân không bắt buộc phải gọi nhau bằng “đồng chí” và xưng “tôi” tất cả các thời gian trong ngày. Trong lúc nghỉ ngơi, ngoài giờ học và làm việc quân nhân có thể xưng hô với nhau theo tên gọi thường ngày

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close