Hoạt động kiểm tra 8 trang 10 GDQP 10 KNTT

Hãy nêu nội dung cơ bản của truyền thống lực lượng dân quân tự vệ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 8.1 (trang 10, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu nội dung cơ bản của truyền thống lực lượng dân quân tự vệ.

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 10

Lời giải chi tiết:

- Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng

- Trong chiến tranh giải phóng, cách đánh du kích của dân quân tự vệ đã trở thành di sản vô giá trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Kiểm tra 8.2 (trang 10, SGK GDQP&AN)  

Hãy nêu cách đánh sở trường của lực lượng dân quân tự vệ trong chiến tranh giải phóng.

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 10

Lời giải chi tiết:

- Cách đánh sở trường lực lượng dân quân tự vệ trong chiến tranh giải phóng là: lối đánh du kích

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close