Hoạt động khởi động trang 16 GDQP 10 KNTT

Tên một số loại ma túy mà em biết?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động 1.1 (trang số 16, SGK GDQP&AN)

Tên một số loại ma túy mà em biết?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu trên sách, báo, mạng internet, mạng xã hội…

Lời giải chi tiết:

Hình 3.1a: Ketamine

Hình 3.1b: Methamphetamine

Hình 3.1c: Heroin

Khởi động 1.2 (trang số 16, SGK GDQP&AN)

Tên văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu trên sách, báo, mạng internet, mạng xã hội…

Lời giải chi tiết:

Các văn bản pháp luật về phòng, chống ma tuý như Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017; Luật Phòng, chống ma tuý 2021; Luật Xử lí vi phạm hành chính; Nghị định số. 167/2013/NĐ-CP

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close