Hoạt động kiểm tra 1 trang 62 GDQP 10 KNTT

Nêu thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang 62, SGK GDQP&AN)

Nêu thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 62

Lời giải chi tiết

Thứ tự các bước thực hiện đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:

Bước 1: Tập hợp. 

Bước 2: Điểm số

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

Bước 4: Giải tán

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close