Hoạt động khởi động 2 trang 21 GDQP 10 KNTT

Tên các loại hình giao thông ở Việt Nam?

Quảng cáo

Đề bài

Khởi động 2 (trang số 21, SGK GDQP&AN)

Tên các loại hình giao thông ở Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và trả lời

Lời giải chi tiết

Các loại hình giao thông ở Việt Nam:

+ Hình 4.1a: giao thông đường hàng không

+ Hình 4.1b: giao thông đường bộ

+ Hình 4.1c: giao thông đường thủy nội địa

+ Hình 4.1d: giao thông đường sắt

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close