Hoạt động kiểm tra 4 trang 30 GDQP 10 KNTT

Kể lại theo những chủ đề sau:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 4 (trang 30, SGK GDQP&AN)

Kể lại theo những chủ đề sau:

- Những hoạt động của trường em góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội?

- Những cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội do các tổ chức đoàn ở địa phương phát động?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào thực tế trường học của em đã tổ chức các hoạt động gì, hoặc tìm hiểu qua sách, báo, mạng internet… để xem các trường học khác trên địa bàn đã tổ chức hoạt động gì để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Lời giải chi tiết

- Nhà trường có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh quốc gia; Luật Công an nhân dân; Luật sĩ quan trong quân đội; tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (ma tuý, cở bạc,...)

-Tổ chức Đoàn thanh niên ở địa phương có thể tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vai trò của đoàn viên,...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close