Hoạt động luyện tập 4 trang 41 GDQP 10 KNTT

Em hãy kể lại những việc nhà trường đã làm để tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ

Quảng cáo

Đề bài

Luyện tập 4 (trang 41, SGK - GDQPAN 10)

Em hãy kể lại những việc nhà trường đã làm để tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường em đã làm gì để tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ

Lời giải chi tiết

- Công an quận, thành phố đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình “Tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra”

Lắp đặt, bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Cục phòng cháy chữa cháy

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ xuyên suốt quá trình thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close