Hoạt động kiểm tra 2 trang 7 GDQP 10 KNTT

Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 2 (trang 7, SGK GDQP&AN)  

Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 7

Lời giải chi tiết

- Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close