Hoạt động vận dụng 2 trang 30 GDQP 10 KNTT

Em hãy sưu tầm những câu chuyện hoặc tranh ảnh về nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH tại địa phương

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 2 (trang 30, SGK GDQP&AN)

Em hãy sưu tầm những câu chuyện hoặc tranh ảnh về nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH tại địa phương và cho biết người dân nơi em sinh sống tham gia phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm trên mạng internet…

Lời giải chi tiết

Hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

Hình ảnh dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện

Hình ảnh công an nhân dân giúp đỡ nhân dân

Hình ảnh bộ đội ngoài miền Bắc chuẩn bị vào miền Nam để chống dịch

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close