Hoạt động vận dụng 1 trang 66 GDQP 10 KNTT

Theo em, đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc có thể vận dụng trong các hoạt động học tập, sinh hoạt nào?

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 1 (trang 66, SGK GDQP&AN)

Theo em, đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc có thể vận dụng trong các hoạt động học tập, sinh hoạt nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế và nêu suy nghĩ của bản thân

Lời giải chi tiết

Đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc có thể vận dụng trong các hoạt động học tập, sinh hoạt: tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, chào cờ, tập luyện trong giờ thể dục,...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close