Hoạt động kiểm tra 1 trang 17 GDQP 10 KNTT

Chất ma túy là gì? Chất ma túy tồn tại ở những dạng nào? Tiền chất ma túy là gì? Phân biệt chất ma túy và tiền chất ma túy?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang số 17, SGK GDQP&AN)

Chất ma túy là gì? Chất ma túy tồn tại ở những dạng nào? Tiền chất ma túy là gì? Phân biệt chất ma túy và tiền chất ma túy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK trang 16,17 phần 1. Thế nào là chất ma túy?

Lời giải chi tiết

- Ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành

Chất ma túy tồn tại ở những dạng:

- Ma túy có nguồn gốc tự nhiên, ma túy bán tổng hợp và ma túy tổng hợp

Tiền chất ma túy là:

- Tiền chất là hoá chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành

Phân biệt chất ma túy và tiền chất ma túy:

- Tiền chất ma túy là những hóa chất dùng vào việc sản xuất ra chất ma túy

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close