Hoạt động vận dụng 1 trang 47 GDQP 10 KNTT

Em thấy việc xưng hô, chào hỏi của mình giống và khác gì so với phong cách quân nhân?

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 1 (trang 47 SGK GDQP&AN 10)

Em thấy việc xưng hô, chào hỏi của mình giống và khác gì so với phong cách quân nhân?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thông qua bài học em hãy so sánh với cách chào hỏi của bản thân mình xem giống và khác những gì

Lời giải chi tiết

Giống nhau: đều xưng “tôi” trong quá trình giao tiếp với người đồng niên, đây là cách xưng hô theo tập quán người Việt Nam

Khác nhau:

Cách xưng hô bản thân

Cách xưng hô trong Quân đội

- Xưng hô “tôi” với “bạn” với những người cùng tuổi

- Xưng hô “anh” với “em” với những người hơn tuổi

 

- Quân nhân gọi nhau bằng "đồng chí" và xưng "tôi", sau tiếng "đồng chí", có thể gọi tiếp cấp bậc, chức vụ, họ tên người mà mình định giao tiếp

- Gọi là "Thủ trưởng" đối với cấp trên

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close