Hoạt động kiểm tra 3 trang 14 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 2.2 và cho biết công an nhân dân có vị trí, chức năng gì?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 3.1

Kiểm tra 3.1 (trang số 14, SGK GDQP&AN)

Quan sát hình 2.2 và cho biết công an nhân dân có vị trí, chức năng gì?

Phương pháp giải:

Nhìn các hình ảnh thực tế trong cuộc sống em sẽ đưa ra được kết luận cho câu hỏi

Lời giải chi tiết:

* Vị trí của Công an nhân dân:

- Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

* Chức năng của Công an nhân dân:

- Công an nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,…

Kiểm tra 3.2

Kiểm tra 3.2 (trang số 14, SGK GDQP&AN)

Nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân là gì?

Phương pháp giải:

Nội dung SGK trang số 13 phần 3. Luật công an nhân dân

Lời giải chi tiết:

Nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân:

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước

- Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

- Tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng lễ phép đối với nhân dân

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close