Hoạt động kiểm tra 6 trang 46 GDQP 10 KNTT

Cán bộ công an nhân dân có cùng chức vụ thì người nào có tuổi đời ít hơn (mặc dù cấp bậc cao hơn) phải chào trước có đúng điều lệ không?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 6 (trang 46, SGK GDQP&AN 10)

Cán bộ công an nhân dân có cùng chức vụ thì người nào có tuổi đời ít hơn (mặc dù cấp bậc cao hơn) phải chào trước có đúng điều lệ không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ nội dung SGK trang 45, 46 phần 2. Xưng hô, chào hỏi

Lời giải chi tiết

Không đúng điều lệ. Theo khoản 1, Điều 36, cấp dưới phải chào cấp trên trước, cùng chức vụ thì người nào có cấp bậc thấp hơn phải chào trước

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close