Hoạt động kiểm tra 4 trang 64 GDQP 10 KNTT

Nêu những điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng dọc với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 4 (trang 64, SGK GDQP&AN)

Nêu những điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng dọc với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu trong SGK trang 64

Lời giải chi tiết

Điểm khác khi thực hiện đội hình tiểu đội 2 hàng dọc với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc là:

 

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

Khẩu lệnh

“Tiểu đội 2 hàng dọc - tập hợp”

Vị trí đứng trong đội hình

Các chiến sĩ số lẻ đứng thành 1 hàng dọc ở bên phải, các chiến sĩ số chẵn đứng thành 1 hàng dọc ở bên trái; đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close