Hoạt động kiểm tra 4 trang 23 GDQP 10 KNTT

Hãy cho biết ý nghĩa của các động tác trong hình 4.2?

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 4 (trang số 23, SGK GDQP&AN)

Hãy cho biết ý nghĩa của các động tác trong hình 4.2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu trên sách, báo, mạng internet, mạng xã hội, chương trình luật về an toàn giao thông…

Lời giải chi tiết

Hình b: Người tham gia giao thông được đi một chiều theo hướng gậy

Hình c: Người tham gia giao thông ở tất cả các hướng đều phải dừng lại

Hình d: Người tham gia giao thông ở bên trái hoặc bên phải người điều khiển dừng hẳn lại

Hình e: Người đi phía trước và phía sau người điều khiển dừng lại. Người đi bên trái và bên phải người điều khiển được phép đi tất cả các hướng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close