Hoạt động kiểm tra 2 trang 78 GDQP 10 KNTT

Nếu không tiến hành cảm máu khẩn trương thì sẽ xảy ra những điều gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 2.1

Kiểm tra 2.1 (trang 78, SGK GDQP&AN)

Nếu không tiến hành cảm máu khẩn trương thì sẽ xảy ra những điều gì?

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Nếu không tiến hành cầm máu khẩn trương, sẽ rất đến tình trạng mất máu nhiều, gây sốc nặng và có thể dẫn tới tử vong. 

Kiểm tra 2.2

Kiểm tra 2.2 (trang 78, SGK GDQP&AN)

Em hãy tìm hiểu và trình bày nguyên tắc đặt garô.

Phương pháp giải:

Tìm hiểu qua sách báo, sách vở

Lời giải chi tiết:

Garô phải đặt sát ngay phía trên vết thương và để lộ ra ngoài. Tuyệt đối không để ống quần, tay áo hay vật gì khác che lấp ga-rô, làm cho người vận chuyển và tuyến sau khó thấy, có thể bỏ qua không xử lý ưu tiên. Người bị đặt ga-rô phải được nhanh chóng chuyển về tuyến sau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close