Hoạt động kiểm tra 1 trang 37 GDQP 10 KNTT

Em hãy phân biệt các loại bom, mìn, đạn trong hình 7.1

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang 37, SGK - GDQPAN 10)

Em hãy phân biệt các loại bom, mìn, đạn trong hình 7.1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung kiến thức trang 37 để đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

Bom: hình 7.1a, 7.1b

Mìn: hình 7.1c, 7.1d

Đạn: hình 7.1e, 7.1g

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close