Lý thuyết: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Để nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ta lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất từ phải sang trái

Quảng cáo

Quảng cáo
close