Lý thuyết: Làm tròn số - SGK Chân trời sáng tạo

Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục ...

Quảng cáo

Quảng cáo
close