Lý thuyết: Các số có bốn chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Viết số 5 273. Đọc số Năm nghìn hai trăm bảy mươi ba ...

Quảng cáo

Quảng cáo
close