Lý thuyết: Bảng chia 3 - SGK Chân trời sáng tạo

Lấy 12 hình tròn, chia cho mỗi bạn 3 hình tròn. Có mấy mấy bạn được chia?

Quảng cáo

Quảng cáo
close