Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề trang phục.

Quảng cáo

UNIT 7. I’M WEARING A BLUE SKIRT.

Quảng cáo
decumar

 

(Tớ đang mặc một chiếc váy màu xanh dương.) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Quảng cáo
close