Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson Six trang 59 Family and Friends

1. Listen and number. 2. Look again. Ask and answer. 3. Talk about you. 4. Write about your clothes. 5. Write about your mom / dad.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening (Phần nghe)

1. Listen and number

(Nghe và đánh số.)Lời giải chi tiết:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bài 2

Speaking (Phần nói)

2. Look again. Ask and answer.

(Nhìn lại một lần nữa. Hỏi và trả lời.)


Phương pháp giải:

He’s She’s wearing ____ . 

(Anh ấy / Cô ấy đang mặc ____ .)


Bài 3

3. Talk about you.

(Nói về bạn.)

Lời giải chi tiết:

I’m wearing a pink dress.

(Tôi đang mặc đầm hồng.)


Câu 4

Writing (Phần viết)

4. Write about your clothes.

(Viết về trang phục của bạn.)

I’m ____ .


Lời giải chi tiết:

I’m wearing a white shirt and a black skirt. I’m wearing a yellow hat .And I’m wearing brown shoes.

(Tôi đang mặc áo sơ mi trắng và chân váy đen. Tôi đang đội nón màu vàng. Và tôi đang mang đôi giày màu nâu.)


Bài 5

5. Write about your mom / dad.

(Viết về mẹ / bố của bạn.)

She’s / He’s wearing ____ .


Lời giải chi tiết:

Look at my mom! She’s wearing a red T-shirt and black pants. She has a small bag.

(Hãy nhìn mẹ tôi! Bà ấy đang mặc áo thun đỏ và quần đen. Bà ấy có 1 cái túi nhỏ.)

Quảng cáo
close