Từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựn về chủ đề các đồ vật trong nhà.

Quảng cáo

UNIT 11. THERE IS A DOLL ON THE RUG.

(Có mộ con búp bê ở trên thảm.) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Quảng cáo
close