Ngữ pháp Unit 7 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc hỏi và đáp về việc ai đó đang mặc trang phục gì.

Quảng cáo

Nói về việc ai đó đang mặc gì

Để nói về trang phục của ai đó đang mặc, chúng ta sử dụng cấu trúc:

I’m/She’s/He’s wearing (a/an)…. (Tôi/Cô ấy/Anh ấy đang mặc (một) ….)

Ví dụ:

I’m wearing a white T-shirt. (Tôi đang mặc một chiếc áo phông trắng.)

He’s wearing a black jacket and blue jeans. (Anh ấy đang mặc một chiếc áo khoác đen và một chiếc quần bò xanh.)

*Mở rộng: Các em cũng có thể sử dụng cấu trúc trên với các chủ ngữ số nhiều như sau:

Chủ ngữ số nhiều + are + wearing (a/an)…. (…. đang mặc (một) ….)

Ví dụ:

They’re wearing school’s uniform. (Họ đang mặc đồng phục của trường học.)

Nam and Minh are wearing jeans and T-shirt. (Nam và Minh đang mặc quần bò và áo phông.)

Quảng cáo
close