Bài 32 : Khái niệm số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 5 bài32 : Khái niệm số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết cách đọc các số thập phân (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc mẫu:

0,1 đọc là: không phẩy một     ;              0,01 đọc là: không phẩy không một.

Các số thập phân khác đọc tương tự.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :

Phương pháp giải:

Dựa vào cách định nghĩa các số thập phân \(0,1 = \dfrac{1}{10}\) để viết các số thập phân ứng với mỗi vạch trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu sau. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close