Bài 64 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính : 

53,7 : 3                                    7,05 : 5                                    6,48 : 18

Phương pháp giải:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)

                  

             Thương là 0,16 ;

             Số dư là ...........

b)

                  

              Thương là ............ ;

              Số dư là ...............

Phương pháp giải:

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

Thử lại bằng cách áp dụng công thức : Số bị chia = thương × số chia + số dư

Lời giải chi tiết:

a)  Thương là \(0,16\) ;

     Số dư là \(0,10\) hay \(0,1.\)

     Thử lại : \(0,16 × 38 + 0,1 = 6,08 + 0,1 = 6,18.\)

b) Thương là \(14,79\) ;

    Số dư là \(0,16.\)

    Thử lại : \(14,79 × 24 + 0,16 = 354,96 + 0,16 \)\(= 355,12.\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 Tính : 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cả hai hộp có 13,6kg. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg thì số ki-lô-gam đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Phương pháp giải:

- Cân nặng mỗi hộp sau khi chuyển = tổng cân nặng hai hộp : 2.

- Cân nặng ban đầu của hộp thứ nhất = cân nặng lúc sau của mỗi hộp + 1,2kg.

- Cân nặng ban đầu của hộp thứ hai = tổng cân nặng hai hộp – cân nặng ban đầu của hộp thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg thì mỗi hộp nặng số ki-lô-gam là:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Lúc đầu hộp thứ nhất có số ki-lô-gam chè là :

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

 Lúc đầu hộp thứ hai có số ki-lô-gam chè là :

13,6 – 8 = 5,6 (kg)

                   Đáp số : Hộp thứ nhất : 8kg ;

                                Hộp thứ hai : 5,6kg. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close