Bài 60 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Nhận xét: \((a × b) × c = a × (.....× ......)\)

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp :

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân .................

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét: (a × b) × c = a × (b × c)

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại.

b) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính : 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép trừ và phép nhân thì ta tính thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một xe máy mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trong 3,5 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét đi được trong 3,5 giờ = số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ × 3,5.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường xe máy đó đi được 3,5 giờ là:

32,5 × 3,5 = 113, 75 (km)

                               Đáp số: 113,75km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close