Bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

7,44 : 6                                  47,5 : 25                               0,1904 : 8

0,72 : 9                                  20,65 : 35                             3,927 : 11

Phương pháp giải:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. 

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) : 

\(a) \;x \times 5 = 9,5\)                                        \(b)\;42 \times x = 15,12\)

Phương pháp giải:

\(x\) là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Số mét vải trung bình mỗi ngày bán được = số mét vải bán được trong 6 ngày : 6. 

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi ngày cửa hàng Minh Hương bán được số mét vải là :

342,3 : 6 = 57,05 (m) 

                   Đáp số: 57,05m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close