Bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Theo đề bài, 51,2% số học sinh của trường là 256 em . Để tìm số học sinh của trường ta có thể lấy 256 chia cho 51,2 rồi nhân với 100 hoặc lấy 256 nhân với 100 rồi chia cho 51,2. 

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của toàn trường tiểu học là:

256 × 100 : 51,2 = 500 (học sinh)

                         Đáp số: 500 học sinh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta có 5,5% tổng số sản phẩm là 44 sản phẩm. Để tìm tổng số sản phẩm của nhà máy ta có thế lấy 44 chia cho 5,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 44 nhân với 100 rồi chia cho 5,5. 

Lời giải chi tiết:

Tổng sản phẩm của nhà máy đó là :

44 × 100 : 5,5  = 800 (sản phẩm)

                            Đáp số: 800 sản phẩm.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một cánh đồng ngô có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50% diện tích cánh đồng.

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số héc-ta tương ứng

 

Phương pháp giải:

Có thể viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số rồi tính nhẩm diện tích cánh đồng.

Lời giải chi tiết:

10% = \(\dfrac{1}{10}\) ;                             20% = \(\dfrac{1}{5}\)  ;                              50% = \(\dfrac{1}{2}\)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 10% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là :

                         9 × 10 = 90 (ha)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 20% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là :

                         9 × 5 = 45 (ha)

+) Nếu diện tích trồng ngô chiếm 50% diện tích cánh đồng thì diện tích cánh đồng là :

                         9 × 2 = 18 (ha)

Ta có kết quả như sau :

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó.

Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích sân trường. Hãy tính diện tích sân trường.

Phương pháp giải:

Theo đề bài ta có 10% diện tích sân trường là 250m2, để tìm diện tích sân trường ta có thế lấy 250 chia cho 10 rồi nhân với 100 hoặc lấy 250 nhân với 100 rồi chia cho 10.  

Lời giải chi tiết:

Diện tích sân trường là :

250 × 100 : 10 = 2500 (m2)

                   Đáp số: 2500m2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close