Bài 76 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 5 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu) :

     Mẫu:

6% + 15% = 21%                                     

112,5%  13% = 99,5%

14,2% × 3 = 42,6%                                   

60% : 5 = 12%

a) 17% + 18,2% = ...                                 

b) 60,2%  30,2% = ...

c) 18,1% × 5 = ........                                 

d) 53% : 4 = ..............

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết kí hiệu % sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 17% + 18,2% = 35,2%                           

b) 60,2% – 30,2 % = 30%

c) 18,1% × 5 = 90,5%                                 

d) 53% : 4 = 13,25%

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm, thôn Đông trồng được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Thôn Đông đã thực hiện được ........% kế hoạch cả năm và đã vượt mức ........% kế hoạch cả năm.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được .........% kế hoạch cả năm.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm tỉ số của hai số A và B:

- Tìm thương của A và B.

- Nhân thương đó với 100 và viêt thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

Coi kế hoạch của mỗi đội là 100%.

a) Thôn Đông đã thực hiện được số phần trăm so với kế hoạch là : 

             27 : 25 = 1,08 = 108%        

Thôn Đông đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là :

            108% – 100% = 8%              

b) Thôn Bắc đã thực hiện được số phần trăm so với kế hoạch là : 

            27 : 32 = 0,84375 = 84,375%

Vậy : 

a) Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được 84,375% kế hoạch cả năm. 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 7200 000 đồng. Hỏi

a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

-  Tìm tiền bán nước mắm bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ta lấy tiền bán nước mắm chia cho tiền vốn, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

- Số phần trăm tiền lãi = số phần trăm tiền bán nước mắm so tiền vốn - 100%. (ta coi tiền vốn là 100%) 

Lời giải chi tiết:

a) Phần trăm tiền bán so với tiền vốn là : 

1 720 000 : 1 600 000 = 1,075 = 107,5%

b) Người đó lãi được số phần trăm là : 

107,5% – 100% = 7,5%

                                Đáp số: a) 107,5% ;

                                        b) 7,5%.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi và tiền lãi được 1 080 000 đồng. Hỏi cả số tiền gửi và tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi?

A. 108%                                                     B. 10,8%

C. 1,08%                                                    D. 8%

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của cả số tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi ta lấy tổng số tiền gửi và tiền lãi chia cho số tiền gửi ban đầu, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi là:

1 080 000 : 1 000 000 = 1,08 = 108%

                                 Đáp số : 108%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close