Bài 73 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính : 

\(216,72 : 4,2\)                                               

\(315 : 2,5\)

\(693 : 42\)                                                       

\(77,04 : 21,4\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép chia số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính : 

\(a)\; (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5\)                       

\(b)\; 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta thực hiện phép nhân, phép chia trước; thực hiện phép cộng và phép trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m ?

Phương pháp giải:

Tinh số bước chân Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m ta lấy 140m chia cho độ dài một bước chân. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bước chân: 0,4 m

Đoạn đường: 140 m

Số bước chân: ...?

Bài giải

Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là :

140 : 0,4 = 350 (bước chân) 

                             Đáp số: 350 bước chân.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách : 

\(a)\; 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12\)                   

\(b)\; (2,04 + 3,4) : 0,68\)

Phương pháp giải:

a) Cách 1 : Biểu thức có phép chia và phép trừ thì thực hiện phép chia trước, thực hiện phép trừ sau.

    Cách 2 : Áp dụng công thức : \(a:c-b:c = (a-b):c\).

b) Cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

    Cách 2 : Áp dụng công thức : \((a+b):c =a:c+b:c \).

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close