Bài 78 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 78 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

  12% của 345kg là

12 × 345 : .....= .....

  67% của 0,89ha là

 ............................

  0,3% của 45km là

 ............................

 

Phương pháp giải:

Để tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân với B rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

  12% của 345kg là

12 × 345 : 100 = 41,4 (kg)

  67% của 0,89ha là

67 × 0,89 : 100 = 0,5963 (ha)

  0,3% của 45km là

0,3 × 45 : 100 = 0,135 (km)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng bán 240kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:

- Tìm số gạo tẻ bán được ta lấy tổng số gạo đã bán chia cho 100 rồi nhân với 85.

- Tím số gạo nếp bán được = tổng số gạo đã bán – số gạo tẻ bán được. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bán: 240 kg

Gạo tẻ: 85%

Gạo nếp: ? kg

Bài giải

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là :

240 : 100 × 85 = 204 (kg)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là :

240 – 204 = 36 (kg)

                 Đáp số: 36kg.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích mảnh đất = chiều dài × chiều rộng.

- Tính diện tích phần đất làm nhà ta có thể lấy diện tích mảnh đất chia cho 100 rồi nhân với 25 hoặc lấy diện tích mảnh đất nhân với 25 rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật

Chiều dài: 24m

Chiều rộng: 15m

Diện tích làm nhà: 25%

Diện tích làm nhà: ? m2

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

24 × 15 = 360 (m2)

Diện tích phần đất làm nhà :

360 : 100 × 25 = 90 (m2)

               Đáp số: 90m2.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a) 4% của 2500kg là: .....................

b) 10% của 1200\(l\) là: .................

c) 25% của 4000m2 là: ...................

Phương pháp giải:

Để tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân với B rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).  

Lời giải chi tiết:

a) 4% của 2500kg là:           2500 : 100 × 4 = 100 (kg)     

b) 10% của 1200\(l\) là:           1200 : 100 × 10  = 120 (\(l\))     

c) 25% của 4000m2 là:        4000 : 100 × 25 = 1000 (m2)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close