Bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 18, 19, 20 VBT toán 5 bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3) như hình vẽ trong bài giải.

   Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

- Áp dụng các công thức :

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3) như hình vẽ.

Diện tích hình vuông (1) là :

\(5 \times 5{\rm{ }} = {\rm{ }}25\;{\rm{ }}({m^2})\)

Chiều dài của hình chữ nhật (2) là :

\(6 + 5 = 11\;(m)\)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

\(6 \times 11 = 66{\rm{ }}\;({m^2})\)

Chiều rộng của hình chữ nhật (3) là :

\(16-5-6=5\;(m)\) 

Chiều dài của hình chữ nhật (3) là :

\(7 + 6 + 5= 18\;(m)\) 

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

\(18 \times 5 = 90\;({m^2})\)

Diện tích mảnh đất là :

\(25 + 66 + 90 = 181\;({m^2})\)

                       Đáp số : \(181{m^2}.\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

BM = 14m    ;              CN = 17m    ;                 EP = 20m ;

AM = 12m    ;              MN = 15m    ;                 ND = 31m.

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE. 

   Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên. 

- Áp dụng các công thức :

+ Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

+ Diện tích hình tam giác vuông = cạnh góc vuông thứ nhất × cạnh góc vuông thứ hai : 2.

+ Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tam giác ABM là :

\(12 \times {\rm{ }}14:2 = 84{\rm{ }}\;({m^2})\)

Diện tích hình thang BCNM là :

\(\displaystyle  {{\left( {14 + 17} \right) \times 15} \over 2} = 232,5\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình tam giác CND là :

\( 31 \times 17:2 \) \(= 263,5{\rm{ }}\;({m^2})\)

Độ dài cạnh AD là :

 \(12 + 15 + 31 = 58\;(m)\)

Diện tích hình tam giác ADE là :

\( 20 \times 58:2 = 580\;({m^2})\)

Diện tích mảnh đất là :

\(84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160{\rm{ }}({m^2})\)

                                Đáp số : \(1160{m^2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close