Bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 5 bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Áp dụng mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài:

1m = 10dm              1dm = 10cm             1m = 100cm            1m = 1000mm           

- Viết các số đo dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân rồi viết số thập phân tương ứng.    

Ví dụ: \(6m\, 7dm = 6 \dfrac {7}{10}m =6,7m \).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

- Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài.

- Viết các số đo dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân rồi viết số thập phân tương ứng.    

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: \(1km=1000m\), hay \(1m=\dfrac{1}{1000}km\) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close