Bài 45 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 5 bài 45 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi các số đo đã cho. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>;\, <;\, =) \,:\) 

124 tạ ..... 12,5 tấn                                   

0,5 tấn ..... 302kg

452g .... 3,9kg                                         

0,34 tấn ..... 340kg

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

124 tạ  <  12,5 tấn (vì 12,5 tấn = 125 tạ và 124 tạ < 125 tạ) ;

0,5 tấn  >  302kg (vì 302kg = 0,302 tấn và 0,5 tấn > 0,302 tấn) ;

452g  <  3,9kg (vì 452g = 0,452kg và 0,452kg < 3,9kg) ;

0,34 tấn  =  340kg (vì 340kg = \(\dfrac{340}{1000} \) tấn = 0,340 tấn = 0,34 tấn).

Bài 3

Một đoàn tàu mỗi giờ đi được 33km.

a) Hỏi trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu mét ?

b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

a) - Đổi :  1 giờ = 60 phút;                  33km = 33000m

- Số mét đi được trong 1 phút = số mét đi được trong 1 giờ (hay 60 phút) : 60.

b) - Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút.

- Số mét đi được trong 72 phút = số mét đi đượct trong 1 phút × 72.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng : 1km = 1000m.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 1 giờ = 60 phút;    33km = 33000m

 Số mét đoàn tàu đi được trong một phút là :

                  33000 : 60 = 550 (m)

b) Đổi : 1 giờ 12 phút = 72 phút

 Số ki-lô-mét đoàn tàu đó đi được trong 1 giờ 12 phút là :

                  550 × 72 = 39 600 (m)

                 39 600m = 39,6km

                                   Đáp số: a) 550m ;

                                                b) 39,6km.

Bài 4

Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50kg. Hỏi ô tô đó chở bao nhiêu tấn gạo ?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của 55 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 55.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có : 1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 bao: 50 kg

55 bao: ? kg

Bài giải

Ô tô đó chở số tấn gạo là :

50 × 55 = 2750 (kg)

2750kg  = 2,75 tấn

             Đáp số: 2,75 tấn.

Loigiaihay.com

 • Bài 46 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài 46 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 47 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 48 : Cộng hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài 49 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close