Bài 95 : Chu vi hình tròn

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài 95 : Chu vi hình tròn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn). 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tròn (1) là :

C = 1,2 × 3,14 = 3,768 (cm)

Chu vi hình tròn (2) là :

C = 1,6 × 3,14 = 5,024 (dm)

Chu vi hình tròn (3) là :     

C = 0,45 × 3,14 = 1,413 (m)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Bài 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn). 

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình (1) là :     

C = 5 × 2 × 3,14 = 31,4 (m)

Chu vi hình (2) là :     

C = 2,7 × 2 × 3,14 = 16,956 (dm)

Chu vi hình (3) là :   

C = 0,45 × 2 × 3,14 = 2,826 (cm)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Bài 3

Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Phương pháp giải:

Tính chu vi của bánh xe ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe đó là :

1,2 × 3,14 = 3,768 (m)

                   Đáp số : 3,768m.

Loigiaihay.com

 • Bài 96 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11, 12, 13 VBT toán 5 bài 96 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 97 : Diện tích hình tròn

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang `3, 14 VBT toán 5 bài 97 : Diện tích hình tròn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 98 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT toán 5 bài 98 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 99 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 5 bài 99 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt

  Giải bài tập 1, 2 trang 16, 17 VBT toán 5 bài 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close