Bài 59 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 5 bài 59 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 12,6  × 0,1 = ......                              2,05 × 0,1 = .......

b) 12,6 × 0,01 = .....                              47,15 × 0,01 = ....

c) 12,6 × 0,001 = ...                               503,5 × 0,001 = ...

Phương pháp giải:

Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 12,6  × 0,1 = 1,26                                        2,05 × 0,1 = 0,205 

b) 12,6 × 0,01 = 0,126                                     47,15 × 0,01 = 0,4715

c) 12,6 × 0,001 = 0,0126                                 503,5 × 0,001 = 0,5035

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông :

1200 ha = .......;           215ha = ......;          16,7ha = .........

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi \(1km^2 =100ha\) hay \( \displaystyle 1ha ={{1} \over {100}} km^2\) để viết các số đo dưới dạng phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

1200ha = \( \displaystyle {{1200} \over {100}} \) km = 12km2;

215ha = \( \displaystyle {{215} \over {100}} \) km= 2,15km2

16,7ha = \( \displaystyle {{16,7} \over {100}} \)km2 = \( \displaystyle {{167} \over {1000}}\)km= 0,167km2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang đi được 33,8cm. Tính độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang.

Phương pháp giải:

 - Bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 1 000 000 nghĩa là cứ 1cm trên bản đồ tương ứng với 1 000 000cm trên thực tế.

- Từ đó để tìm độ dài thực tế của quãng đường ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với 1 000 000.

Lời giải chi tiết:

Độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là :

33,8 × 1 000 000 = 33 800 000 (cm)

33 800 000cm = 338km

                                  Đáp số: 338km.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Mảnh đất hình vuông có cạnh 9,6m. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của mảnh đất hình vuông và chiều dài 15m. Tính tổng diện tích của cả hai mảnh đất đó.

Phương pháp giải:

- Diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

- Diện tích mảnh đất hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Tổng diện tích hai mảnh đất = diện tích mảnh đất hình vuông + diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh đất hình vuông là :

9,6 × 9,6 = 92,16 (m2

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

15 × 9,6 = 144 (m2)

Tổng diện tích của cả hai mảnh đất là :

92,16 + 144 = 236,16 (m2)

                 Đáp số : 236,16m2.

Loigiaihay.com

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 61 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 62 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài 62 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close