Bài 46 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài 46 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chuyển phân số thập phân thành số thập phân : 

a) \( \displaystyle {{125} \over {10}} = .....;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\,{{82} \over {100}} = .....\)

b) \( \displaystyle {{2006} \over {1000}} = ....;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{48} \over {1000}} = ....\)

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyến đổi : \( \displaystyle \dfrac{1}{10} =0,1 \; ; \quad \dfrac{1}{100} =0,01\;; ...\) 

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {{125} \over {10}} = 12,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{82} \over {100}} = 0,82\)

b) \( \displaystyle {{2006} \over {1000}} = 2,006\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{48} \over {1000}} = 0,048\)

Bài 2

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 3m 52cm = ..... m                                    b) 95ha = ..... km2

Phương pháp giải:

 Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo để viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 3m 52cm = \(3\dfrac {52}{100}\)m = 3,52m

b) 95ha = \(\dfrac {95}{100}\)km= 0,95km2

Bài 3

Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu) : 

Phương pháp giải:

Áp dụng bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi các số đo khối lượng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32 ; 8,92 ; 9,23 ; 9,28 là:

A. 9,32                                          B. 8,92

C. 9,23                                          D. 9,28

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho rồi tìm số lớn nhất trong các số đo.

Lời giải chi tiết:

So sánh các số đã cho ta có : 8,92 < 9,23 < 9,28 < 9,32.

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là 9,32.

Chọn A.

Bài 5

Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có thể giải theo hai cách: 

Cách 1: Rút về đơn vị.

Cách 2: Tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Mua 36 bộ quần áo : 1 980 000 đồng

Mua 18 bộ quần áo : .......... đồng ?

Bài giải

Cách 1 :

Số tiền mua 1 bộ quần áo là :

1980000 : 36 = 55 000 (đồng)

Số tiền mua 18 bộ quần áo là :

 55 000 × 18 = 990 000 (đồng)

           Đáp số : 990 000 đồng.

Cách 2 :

36 bộ quần áo gấp 18 bộ quần áo số lần là:

36 : 18 = 2 (lần)

Số tiền mua 18 bộ quần áo là :

1 980 000 : 2 = 990 000 (đồng)

           Đáp số : 990 000 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 47 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 48 : Cộng hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài 49 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 51 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close