Bài 134 : Thời gian

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài 134 : Thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng đường dài 11km. Tính thời gian đi của người đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian đi của người đó ta lấy quãng đường chia cho vận tốc của người đó. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 11km

Vận tốc: 4,4 km/giờ 

Thời gian: ...?

Bài giải

Thời gian đi của người đi bộ là :

11 : 4,4 = 2,5 (giờ)

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

                              Đáp số : 2 giờ 30 phút.

Bài 2

Một máy bay bay với vận tốc 650 km/giờ. Tính thời gian để máy bay bay được quãng đường dài 1430km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian bay của máy bay ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 650 km/giờ

Quãng đường: 1430km

Thời gian: ...?

Bài giải

Thời gian máy bay bay là :

1430 : 650 = 2,2 (giờ)

2,2 giờ = 2 giờ 12 phút

                         Đáp số : 2 giờ 12 phút.

Bài 3

Trên quãng đường dài 279km, một ô tô đi với vận tốc 46,5 km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô đi hết quãng đường đó ?

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ô tô đi hết quãng đường đó ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 279km

Vận tốc: 46,5 km/giờ

Thời gian: ...?

Bài giải

Thời gian ô tô đi hết quãng đường là :

279 : 46,5 = 6 (giờ)

                           Đáp số : 6 giờ.

Bài 4

Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 117km = 117 000m

- Tìm vận tốc đi của xe máy với đơn vị đo là m/giây.

- Tìm thời gian để xe máy đi quãng đường dài 117km hay 117 000m ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

250m: 20 giây

117km: .... giờ ... phút?

Bài giải

Đổi : 117km = 117 000m

Vận tốc đi của xe máy là :

250 : 20 = 12,5 (m/giây) 

Thời gian để xe máy đi quãng đường dài 117km là :

117000 : 12,5 = 9360 (giây)

9360 giây = 156 phút = 2 giờ 36 phút

                              Đáp số : 2 giờ 36 phút.

Loigiaihay.com

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 137 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài 137 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 138 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài 138 : Luyện tập chungvới lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài 133 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close