Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Ghi dấu X vào ô trống đặt dưới hình trụ. Tô màu hình trụ đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình trụ trong các hình đã cho, sau đó tô màu hình trụ đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Ghi dấu X vào ô trống đặt dưới hình cầu. Tô màu hình cầu đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình cầu trong các hình đã cho, sau đó tô màu hình cầu đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Trong mỗi hình vẽ đồ vật sau, hãy tô màu vào phần có dạng hình trụ, dạng hình cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình trụ và hình cầu trong các hình đã cho, sau đó tô màu các hình đó. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 119 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài 119 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài 120 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài 121 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài 117 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài 116 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close