Bài 114 : Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 34, 35 VBT toán 5 bài 114 : Thể tích hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là :

               6 × 4 × 5 = 120 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là :

               2,5 × 1,8 × 1,1 = 4,95 (m3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (3) là : 

              \( \displaystyle{3 \over 4} \times {1 \over 3} \times {2 \over 5} = {1 \over {10}}\; (d{m^3})\)

Ta có bảng kết quả như sau :  

Bài 2

Tính rồi so sánh thể tích của hai hình hộp chữ nhật dưới đây :

Phương pháp giải:

- Tính thể tích các hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Thể tích hình hộp chữ nhật A là :

1,5 × 0,8 × 1 = 1,2 (m3)

Thể tích hình hộp chữ nhật B là :

1,5 × 0,8 × 1 = 1,2 (m3)

Ta có :     1,2m3  =  1,2m3

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật A bằng thể tích hình hộp chữ nhật B.

Bài 3

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên : 

Phương pháp giải:

Chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật (1) và (2) rồi tính thể tích từng hình.

Thể tích khối gỗ bằng tổng thể tích cuả hai hình chữ nhật (1) và (2).

Lời giải chi tiết:

Chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật như hình vẽ.

Chiều dài của hình hộp chữ nhật (1) là :

20 – 12 = 8 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là :

8 × 8 × 10 = 640 (cm3)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật (2) là

10 - 5 = 5 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là :

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích khối gỗ là :

640 + 480 = 1120 (cm3)

                       Đáp số : 1120cm3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close