Bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102, 103 VBT toán 5 bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm giữa số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học của một xã. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính rồi viết kết quả vào cột đó.

Năm

Số em đi học

Tổng số trẻ em

Tỉ số phần trăm

2010

613

618

 

2011

615

620

 

2012

617

619

 

2013

616

618

 

Phương pháp giải:

Tính tỉ số phần trăm của số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học năm 2010 ta lần lượt ấn các phím : 

6   1   3   :   6   1   8  =  

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả  0.9919093851. Ta chỉ lấy kết quả có 4 chữ số ở phần thập phân, tức là lấy 0,9919.

0,9919 = 99,19% . Ta ghi kết quả vào bảng. 

Làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng máy tính bỏ túi ta thu được kết quả như sau: 

Năm

Số em đi học

Tổng số trẻ em

Tỉ số phần trăm

2010

613

618

99,19%

2011

615

620

99,19%

2012

617

619

99,67%

2013

616

618

99,67%

Bài 2

Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính 65% của 100kg ta lần lượt ấn các phím:  1  0  0  x  6  5  %  =  .

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 6  5. Ta ghi kết quả vào bảng. 

Làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng máy tính bỏ túi ta thu được kết quả như sau :  

Bài 3

Với lãi suất tiết kiệm 0,5%/một tháng, cần gửi bao nhiêu đồng để sau một tháng nhận được số tiền lãi là :

a) 20 000 đồng                  b) 40 000 đồng                   c) 60 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Phương pháp giải:

Theo đề bài, số tiền lãi bằng 0,5% số tiền vốn. Để tính số tiền vốn ta lấy số tiền lãi chia cho 0,5%.

Sử dụng máy tín bỏ túi ta lần lượt ấn các phím    2  0  0  0  0  : 0 . 5 % =

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 4000000. Ta ghi kết quả vào bảng. 

Làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các nút :

a)     2 0  0 0 0 : 0 . 5 % =  

Trên màn hình xuất hiện kết quả \(40 0 0 0 0 0.\)

Vậy số tiền cần gửi là \(4\; 000\; 000\) đồng.

b)    4 0 0 0 0 : 0 . 5 % =     

Trên màn hình xuất hiện kết quả \(8 0 0 0 0 0 0\).

Vậy số tiền cần gửi là \(8\; 000\; 000\) đồng.

c)     6 0 0 0 0 : 0 . 5 % =    

Trên màn hình xuất hiện kết quả \(1 2 0 0 0 0 0 0\).

Vậy số tiền cần gửi là \(12\; 000\; 000\) đồng.

                    Đáp số: a) \(4\; 000\; 000\) đồng ;

                                b) \(8\; 000\; 000\) đồng ;

                                c) \(12\; 000\; 000\) đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close