Bài 130 : Vận tốc

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 130 : Vận tốc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

 

 

Một ô tô đi được quãng đường 120km trong 2 giờ. Tính vận tốc của ô tô đó.

 

Phương pháp giải:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                           \(v =  s : t\)

 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của ô tô là :

120 : 2 = 60 (km/giờ)

      Đáp số : 60 km/giờ.

 

Bài 2

 

 

Một người đi bộ quãng đường 10,5km hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của người đi bộ đó.

 

Phương pháp giải:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                           \(v =  s : t\) 

 

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của người đi bộ là :

10,5 : 2,5 = 4,2 (km/giờ)

            Đáp số : 4,2 km/giờ.

 

Bài 3

 

 

Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5km. Tính vận tốc của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.

 

Phương pháp giải:

- Tìm thời gian người đó đi = thời gian đến – thời gian xuất phát.

- Đổi thời gian sang dạng số thập phân có đơn vị là giờ.

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                            \(v =  s : t\)

 

Lời giải chi tiết:

Thời gian người đi xe máy đó đã đi là :

10 giờ – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của người đi xe máy là:

73,5 : 1,75 = 42 (km/giờ)

                   Đáp số : 42 km/giờ.

 

Bài 4

 

 

Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

 

Phương pháp giải:

- Đổi thời gian sang đơn vị là giây.

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                             \(v =  s : t\) 

 

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 phút 5 giây = 125 giây

Vận tốc chạy của vận động viên đó là :

800 : 125 = 6,4 (m/giây)

                   Đáp số : 6,4 m/giây.

Loigiaihay.com

 

 • Bài 131 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 131 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Quãng đường

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài 132 : Quãng đường với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài 133 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Thời gian

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài 134 : Thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close