Bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài 158 : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Đặc biệt đối với phép trừ: nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi  đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường . 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

Phương pháp giải:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một người đi bộ đi được quãng đường dài 6km với vận tốc 5km/giờ. Hỏi người đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 6km

vận tốc 5km/giờ

Thời gian: .... giờ?

Bài giải

Thời gian người đi bộ đi hết 6km là :

6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

 Đáp số : 1 giờ 12 phút.

Bài 4

Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến Bắc Ninh lúc 9 giờ. Dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe máy là 32 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà người đó đến Bắc Ninh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Thời gian đi  = Thời gian đến - thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có).

- Quãng đường =  vận tốc × thời gian.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi: 7 giờ 15 phút

Đến: 9 giờ

Nghỉ: 15 phút

Vận tốc: 32 km/giờ

Quãng đường: ... km?

Bài giải

Tính cả thời gian nghỉ, người đó đi từ nhà đến Bắc Ninh hết số thời gian là :

9 giờ - 7 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

Không tính thời gian nghỉ, người đó đi từ nhà đến Bắc Ninh hết số thời gian là : 

1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 

Quãng đường từ nhà người đó đến Bắc Ninh dài số ki-lô-mét là :

32 × 1,5 = 48 (km)

                       Đáp số : 48km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close