Bài 21 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài 21 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đơn vị đo độ dài để chuyển đổi các số đo :

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

 Sử dụng bảng đơn vị đo độ dài để chuyển đổi các số đo.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đơn vị đo độ dài để chuyển đổi các số đo. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Đường bộ đi từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh dài 1719km, trong đó quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài 654km và quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng dài 103km. Hỏi :

a) Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành Phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng = quãng đường từ Hà Nội đến Huế + quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng.

- Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành Phố Hồ Chí Minh = Đường bộ đi từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh – Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: 1719 km

Hà Nội - Huế: 654 km

Huế - Đà Nẵng: 103 km

a) Hà Nội - Đà Nẵng: ? km

b) Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh: ? km

Bài giải

Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài số ki-lô-mét là :

                    654 + 103 = 757 (km)

Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành Phố Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là:

                   1719 – 757 = 962 (km)

                                   Đáp số: a) 757km ;

                                                b) 962km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close