Bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm : 

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu) :

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)  và  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)  \(\underbrace {4,9:10}_{........}\) và \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{...........}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{.............}\) và  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{..............}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{................}\) và  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{..............}\) 

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho \(10;\; 100;\; 1000;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

- Khi nhân một số thập phân với \(0,1;\; 0,01;\; 0,001;\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)   \(=\)  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a) \(\underbrace {4,9:10}_{0,49}\) \(=\) \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{0,49}\)   

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{2,468}\) \(=\)  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{2,468}\)   

c)  \(\underbrace {67,5:100}_{0,675}\) \(=\)  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{0,675}\)    

Bài 3

Một kho gạo có \(246,7\) tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng \(\displaystyle {1 \over {10}}\) số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Tìm số gạo mới chuyển đến \(=\) số gạo ban đầu \(\times \dfrac{1}{10}\).

- Số gạo trong kho lúc sau \(=\) số gạo ban đầu \(+\) số gạo mới chuyển đến.

Lời giải chi tiết:

Số gạo đã chuyển đến kho là :

\(\displaystyle 246,7 \times {1 \over {10}} = 24,67\) (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là :

\(246,7 + 24,67 = 271,37\) (tấn)

\(271,37\) tấn \(= 271370kg\)

                            Đáp số: \(271 370kg\).

Bài 4

Tính :  

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ......

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho \(10, \;100,\; 1000,\;...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000

= 22,4282 + 37,4118

= 59,84

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close