Bài 24 : Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 33 VBT toán 5 bài 24 : Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Đọc

Viết

Hai trăm mười lăm đề-ca-mét vuông

215dam2  

Mười tám nghìn bảy trăm đề-ca-mét vuông

 

 

9105dam2

 

821hm2     

Bảy mươi sáu nghìn không trăm ba mươi héc-tô-mét vuông

 

 

Phương pháp giải:

 Đọc (hoặc viết) số đo trước rồi sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Hai trăm mười lăm đề-ca-mét vuông

215dam2    

Mười tám nghìn bảy trăm đề-ca-mét vuông

18700dam2

Chín nghìn một trăm linh năm đề-ca-mét vuông

9105dam2  

Tám trăm hai mươi mốt héc-tô-mét vuông

821hm2      

Bảy mươi sáu nghìn không trăm ba mươi héc-tô-mét vuông

76030hm2  

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1dam= 100m2  hay 1m2 = \( \dfrac{1}{100}\) dam2

1hm= 100dam2  hay 1dam2 = \( \dfrac{1}{100}\) hm2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu) :

Mẫu :

\(\displaystyle 7\,da{m^2}15{m^2} = 7da{m^2} + {{15} \over {100}}da{m^2} \)\(\displaystyle = 7{{15} \over {100}}da{m^2}\) 

\(6dam^2 \;28m^2 = ..................\)

\(25dam^2 \;70m^2 = .................\)

\(64dam^2 \; 5m^2 = ..................\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

\(1dam^2= 100m^2 \) hay \(1m^2 = \dfrac{1}{100}dam^2\).

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 6\,da{m^2}\;28{m^2} = 6da{m^2} + {{28} \over {100}}da{m^2} \)\(\displaystyle = 6{{28} \over {100}}da{m^2}\) ;

\(\displaystyle 25\,da{m^2}\;70{m^2} = 25da{m^2} + {{70} \over {100}}da{m^2} \)\(\displaystyle = 25{{70} \over {100}}da{m^2}\) ;

\(\displaystyle 64\,da{m^2}\;5{m^2} = 64da{m^2} + {{5} \over {100}}da{m^2} \)\(\displaystyle = 64 {{5} \over {100}}da{m^2}\).

Loigiaihay.com

 • Bài 25 : Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 34 VBT toán 5 bài 25 : Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 5 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Héc-ta

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 5 bài 27 : Héc-ta với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 VBT toán 5 bài 28 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 5 bài 29 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close