Bài 168 : Ôn tập về biểu đồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 119, 120, 121 VBT toán 5 bài 168 : Ôn tập về biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :

Dựa vào biểu đồ, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a) Có …… học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : ………………………

b) Lan trồng được …… cây, Hòa trồng được …… cây, …… trồng được 5 cây, …… trồng được 8 cây, Dũng trồng được …… cây.

c) Bạn …… trồng được ít cây nhất. 

d) Người trồng được nhiều cây nhất là : …………………

e) Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : …………………

g) Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : ……………

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số cây mỗi bạn trồng được, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

b) Lan trồng được 3 cây, Hòa trồng được 2 cây, Liên trồng được 5 cây, Mai trồng được 8 cây, Dũng trồng được 4 cây.

c) Bạn Hòa trồng được ít cây nhất.

d) Người trồng được nhiều cây nhất là : Mai.

e) Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : Mai và Liên.

g) Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : Lan, Hòa, Dũng.

Bài 2

a) Hãy bổ sung vào các ô còn trống trong bảng dưới đây :

b) Dựa vào bảng kết quả đó hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây :

Phương pháp giải:

Quan sát bảng đã cho để biết cách ghi số học sinh trong khi điều tra, từ đó tìm số học sinh thích mỗi loại quả và vẽ biểu đồ hình cột tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Bài 3

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh.

Số học sinh thích đá bóng có khoảng :

A. 5 học sinh                                            B. 9 học sinh

C. 25 học sinh                                          D. 20 học sinh

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ ta thấy số học sinh thích đá bóng lớn hơn một nửa hình tròn.

Ta tìm một nửa số học sinh là bao nhiêu học sinh rồi từ đó chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Hình quạt biểu thị số học sinh thích đá bóng lớn hơn một nửa hình tròn.

Một nửa số học sinh đó có số học sinh là:

           \(40 : 2 = 20\) (học sinh)

Vậy số học sinh thích bóng đá lớn hơn \(20\) học sinh. 

Mà \(25 > 20\). Do đó số học sinh thích bóng đá có khoảng \(25\) học sinh.

Chọn đáp án \(C\).

Loigiaihay.com

 • Bài 169 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 VBT toán 5 bài 169 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 170 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài 170 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 171 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài 171 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 172 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài 172 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 173 : Luyện tập chung

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài 173 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close